Nové stránky Aikida Karlín naleznete na http://www.aikidokarlin.org/.